Leger på langs og tvers

Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ ulleval.no

Fra tid til annen er innsendere i tvil om historien skal sendes til språkspalten eller til humorspalten. Vi lar tvilen komme innsenderen til gode:

Anbefalte artikler