Leger på langs og tvers

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger på langs

  Leger på tvers

  Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

  Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ ulleval.no

  Fra tid til annen er innsendere i tvil om historien skal sendes til språkspalten eller til humorspalten. Vi lar tvilen komme innsenderen til gode:

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media