Bindeledd mellom stat, fylke og helseforetak

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Thomas Baardseng, regionkoordinator for Region Nord, forteller at deres funksjon er å være bindeledd mellom fylkeskommunene i de enkelte regionene, Sosial- og helsedepartementet og det nye regionale helseforetaksstyret.

– Vi vil en viss grad ha sekretariatsfunksjoner for helseforetaksstyret, samtidig som vi vil ha kontakt med fylkeskommunene hvor vi vil opptre som departementets representant, forteller han.

De fem stillingsinnehaverne er omdisponert fra andre stillinger i Sosial- og helsedepartementet.

Mange brikker skal på plass

Oppgavene står i kø før sykehusreformen trer i kraft ved årsskiftet. Den såkalte eier- og foretaksgruppen, EFG, har tre hovedoppgaver. Den første er etablering av helseforetak, herunder kartlegging av aktiva og oppgaver som skal overføres fra fylkeskommunene og til helseforetakene, etablering av regnskapsrutiner og åpningsbalanse i helseforetakene. Denne delen av arbeidet ledes av Atle Brynestad.

Den andre oppgaven er å forberede eierstyring, herunder etablere modeller for statens styring med virksomhetene. Dette arbeidet ledes av Olav Slåttebrekk.

Den tredje oppgaven er personell, herunder departementets oppfølging av administrativt ansatte i fylkeskommunene, som berøres av reformen. Dette arbeidet ledes av Ingrid S. Høymork.

I tillegg er informasjon, prosjektstyring og intern administrasjon stabsfunksjoner. Hele prosjektet ledes av ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine i Sosial- og helsedepartementet.

De fem regionkoordinatorene
  • Nord-Norge: Thomas Baardseng, tlf. 22 24 87 74

  • Midt-Norge: Asbjørn Hofsli, tlf. 22 24 82 97/90 96 34 08

  • Vest: Pål Chr. Roland, tlf. 22 24 82 93

  • Sør: Heidi Stien, tlf. 22 24 87 41

  • Øst: Kai Furberg, tlf. 22 24 82 94

Anbefalte artikler