Mange aktuelle som Tidsskriftets nye redaktør

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

I oktober ansetter landsstyret i Den norske lægeforening ny redaktør av Tidsskriftet, etter innstilling fra sentralstyret. Innen den tid vil en møysommelig rekrutteringsprosess ha funnet sted. En arbeidsgruppe bestående av sju personer vurderte først hvem som skulle kalles inn til førstegangsintervju blant dem som søkte stillingen innen 1. juli. Gruppen har også silt ut personer blant alle de navneforslag som i sommer ble foreslått av ansatte, tillitsvalgte og fagmiljøene.

Ung nettverksbygger

Konsulent Jan Olav Johannessen i SIMS – Norge er engasjert i rekrutterings- og utvelgelsesarbeidet. Han ønsker ikke å gå ut med eksakt antall kandidater som vil bli vurdert nærmere etter de kriterier arbeidsgruppen har prioritert. Etter det Tidsskriftet forstår, er det snakk om et titall personer fra inn- og utland som kan være aktuelle for jobben etter Nylenna.

Kvalifikasjonene som vektlegges er medisinsk og mediefaglig kompetanse, helsepolitisk orientering og engasjement, kjennskap til og nettverk i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt, samt personlige egenskaper.

– Vi er ute etter en person med breddeforståelse, en faglig generalist, sier Johannessen. – Vitenskapelig skolering er viktig, men doktorgrad er ikke et absolutt krav.

Publiseringserfaring, deriblant veiledning av andres manuskripter, blir vektlagt. Likeledes lederegenskaper, evne til å skape relasjoner og at personen er utadvendt.

– Nåværende redaktør er med i mange fora og spiller en vesentlig rolle som ikke nødvendigvis samsvarer med Tidsskriftets størrelse. På sikt er det viktig at den som får jobben vil være i stand til å videreføre en slik målsetting, legger han til.

Det er også viktig for rekrutteringsutvalget at kvinner er blant de aktuelle kandidatene. Videre har alder betydning:

– Den som blir ansatt bør ha fremtiden foran seg. Gjerne ha et tiårsperspektiv på redaktørstillingen, uten dermed å gå direkte inn i pensjonistenes rekker. Interesse og kunnskap om ny teknologi og øvrige mediekanaler enn papir, er viktig, understreker Johannessen.

Politisk spill

Generalsekretæren har ansvaret for rekrutteringsprosessen frem til en anbefaling overfor sentralstyret. Fordi sentralstyret har ønsket en viss politisk forankring av rekrutteringsprosessen, er det Hans Petter Aarseth, Anette Fosse og sittende redaktør som skal avgi en endelig vurdering til innstillende myndighet. Gruppen bistås av Sverre Strand og Nina Husom, sistnevnte som observatør fra de ansatte.

Det videre forløpet i rekrutteringsprosessen har vært slik: Innen utgangen av august gav Jan Olav Johannessen rapport om alle personer som stod på listen. Deretter har gruppen anbefalt 2–4 personer som har gått videre til dybdeintervju, før et forslag ligger på bordet overfor sentralstyret i møtet 18. september. Inntil da er kandidatene lovt konfidensialitet.

Sentralstyret står fritt til å bestemme hvorvidt én eller flere personer skal stå på blokken til landsstyret kommer sammen 17.–19. oktober, og hvorvidt kandidatene skal presenteres i prioritert rekkefølge. Den samme frihet gjelder for landsstyredelegatene. De setter selv sin dagsorden og bestemmer rekkefølgen på sakene som skal behandles.

Da sittende redaktør ble ansatt for 14 år siden, ble hans motkandidat valgt til president i det samme landsstyremøtet. Et politisk spill knyttet til årets presidentvalg kan derfor oppstå, før skriftlig avstemning om Tidsskriftets redaktør fra 2002 blir foretatt.

Anbefalte artikler