Givende jobb i Jerusalem

Trond Skillingstad Om forfatteren
Artikkel

For Hasan Hasanain er kontrastene store mellom Namdal og Jerusalem. Foto privat

Det finnes bare ett offentlig sykehus som behandler øyesykdommer i Palestina. St. John Opthalmic Hospital i Jerusalem driver til gjengjeld utelukkende med øyesykdommer.

– Behovet er enormt, og ved sykehuset er de veldig glade for hjelpen utenfra, uansett hvor legen kommer fra, sier øyespesialist Hasan Hasanain.

For vanlige folk

Sykehuset i Jerusalem skulle opprinnelig dekke behovet for øyelegetjenester i flere land i regionen. I dag dekker det bare Palestina, og blir komplettert med private tilbud.

– Det er få som har råd til å benytte seg av de private tilbudene. St. John Opthalmic Hospital tar derimot en symbolsk sum for en operasjon, noe som gjør at vanlige folk kan få hjelp, sier han.

I to perioder har Hasanain hatt ulønnet permisjon fra Namdal sykehus for å jobbe ved øyesykehuset i Palestina sammen med de fast ansatte og frivillige fra alle deler av verden. Økonomisk er det ingen gullgruve. Han jobber der gratis.

Kontrast til Norge

Hasan Hasanain (f. 1952) drog fra Palestina til Praha i 1970-årene for å studere medisin. Han reiste derfra med eksamenspapirer, ett barn og norsk kone, Astrid Resan, som også er lege. Hun fikk turnustjeneste i Lofoten, og Hasanain fulgte etter i 1983.

To sønner senere fikk han et kort vikariat ved øyeavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø, og siden 1989 har han vært ved øyeavdelingen ved Namdal sykehus, der han nå er avdelingsoverlege.

Kontrastene fra Namsos til forholdene i hjemlandet er store. – Å virke som lege i Palestina i enkelte perioder er det minste jeg kan gjøre for å hjelpe mennesker i landet mitt, sier Hasanain, som i år er blitt frarådet fra å reise pga. den spente situasjonen.

Store forskjeller

Selve St. John Opthalmic Hospital er moderne. Hasanain sier at kontrasten til hverdagen som lege i Norge i første rekke gjelder mengden av pasienter og hvor alvorlige lidelser de har. Best har han merket de store forskjellene når han har vært på utepoliklinikk, det vil si at et team oppsøker mindre sentrale steder som ligger et stykke fra sykehuset.

– Ved Namdal sykehus føler jeg sånn sett at jeg driver litt luksusmedisin. I Palestina behandler jeg mennesker som har gått i flere år med grå og grønn stær, som ikke har hatt råd til lege eller ikke en gang vet hvordan man skal nå lege, sier Hasan Hasanain.

Anbefalte artikler