Antisosiale barn kan hjelpes

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En britisk forskergruppe har funnet at atferden til antisosiale barn bedres klart når foreldrene får videobasert gruppeopplæring i barneoppdragelse.

  Artikkel

  141 barn i alderen 3–8 år med betydelig antisosial atferd ble tilfeldig fordelt til intervensjon eller kontrollgruppe (venteliste for behandling) (1). Foreldrene til grupper av barn fikk et videobasert opplæringsprogram over 13 til 16 uker. Programmet lærer foreldrene opp til å bruke følelsene sine mer konstruktivt i oppdragelsen. Dessuten gir det informasjon om hvordan barns atferd kan reguleres, og samtidig gir det informasjon om den vitenskapelige bakgrunnen for de råd som gis.

  Barna i kontrollgruppen endret ikke atferd, mens barna i intervensjonsgruppen oppførte seg signifikant mye bedre. Foreldre i intervensjonsgruppen gav tre ganger så mye ros til barna som tidligere, mens foreldre i kontrollgruppen gav mindre ros.

  En annen artikkel med samme førsteforfatter er publisert i samme nummer av BMJ. I en ti års oppfølgingsstudie av 142 barn, en gruppe uten problemer, en med noe atferdsproblemer og en med alvorlige atferdsproblemer, er det beregnet at de med størst problemer koster samfunnet ti ganger så mye som de uten problemer (2).

  – Vi kjenner Stephen Scotts arbeider godt, og hans metoder er alt i bruk i modifisert form her i landet, sier fagsjef Ingrid Spurkland ved Senter for barne- og ungdomspsykiatri (SBU).

  – Samfunnet sparer antakelig betydelige ressurser ved å innføre slik behandling av disse barna på et tidlig tidspunkt. Også overfor foreldrepar uten deltakelse i gruppe har vi god erfaring med slik «parental management training», sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media