Leger for eller mot flyktninger?

Artikkel

Med ”Tampa”-saken er verden igjen minnet om hvilken utfordring mennesker på flukt representerer (s. 2527). Ikke overraskende er det de helsemessige problemene blant flyktningene oppmerksomheten først rettes mot.

Som ledd i et politisk spill bringer australske myndigheter inn en lege med soldatstøtte. Tenk gjennom om du som lege ville gjort det samme på ordre fra vår statsminister.

Pål Gulbrandsen

Anbefalte artikler