Verktøykasse for vitenskapelig presentasjon

Artikkel

British Medical Journal opprettholder en imponerende produksjon av små bøker basert på artikkelserier i tidsskriftet. Denne boken om presentasjonsteknikk tar for seg de fleste aspekter ved vitenskapelige foredrag, med betydelig presisjon mot medisinsk-faglige kongressinnlegg. Boken består av ti frittstående kapitler som dekker alt fra forberedelser, visuelle hjelpemidler, bruk av Powerpoint, fremtreden og ”salgsteknikk”, håndtering av spørsmål og møteledelse. Kapitlene er skrevet av ulike forfattere, og noe overlapp forekommer, men dette gjelder stort sett viktige poeng som tåler gjentakelse.

Kapitlene er lettleste og gjennomgående oppsummert med de viktigste poengene. Det er imidlertid overraskende få illustrasjoner i en bok om dette temaet. Selv kapitlene om visuelle hjelpemidler og PC-presentasjoner har knapt en eneste illustrasjon. Disse kapitlene inneholder for øvrig mange nyttige tips, selv om de preges av en relativt konservativ innstilling til design. Til gjengjeld er språket levende, personlig og forfriskende humoristisk. Jeg vil tro de aller fleste vil humre gjenkjennende til mange av de illustrerende eksemplene som nevnes. Boken egner seg godt som reiselektyre, kanskje på tur til neste foredrag?

Lars Aabakken

Medisinsk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler