Tempo må holdes

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Tore Tønne med styrelederne i de regionale helseforetakene. Fra venstre: Paul Hellandsvik (Region Midt-Norge), Olav Helge Førde (Region Nord), Anne Kverneland Bogsnes (Region Vest), Siri Beate Hatlen (Region Øst) og Nils Fredrik Wisløff (Region Sør). Foto S.E. Dahl, Samfoto

Dette sa styreleder for helseforetaket i Helseregion Sør, Nils Fredrik Wisløff, på en presseorientering med helseministeren, der de fem lederne av de nye foretaksstyrene ble presentert.

Helseministeren understreket at et høyt tempo i arbeidet vil være viktig for å nå målene om å få organisasjonene på plass. – Det viktigste for helseforetakene er å levere likeverdighet i helsetjenestetilbudet til befolkningen, selv om dette vil kunne gi ulikheter i måter å løse problemene på, sa Tore Tønne.

Struktur

Nils Fredrik Wisløff sa at styrene vil gå gjennom foretaksstrukturen. – I den sammenheng er vi nødt til å se om det bør være flere enheter i foretakene eller om de bør være stringente med en institusjon i hvert foretak, sa han.

Olav Helge Førde, styreleder i helseforetaket i Helseregion Nord, sa at en mulighet er å blåse liv i sykestuer og fødestuer, og at en del av endringspotensialet kanskje er mer desentralisering. Helseministeren var raskt fremme og støttet Førdes uttalelser: – Kanskje vil man se endringer i form av kortere avstander til helsetjenestene, sa Tønne.

Olav Helge Førde så også utfordringene i å få med faggruppene. – Organisatorisk sett er reformen viktig for å få i gang prosesser som gjør at dette kan fenge og få med faggruppene, sa han.

Daglige ledere

Den viktigste oppgaven nå er å få ansatt daglige ledere i helseforetakene. Tore Tønne understreket rolledelingen og at det ikke er helseministeren som eier som har ansvar for prosessen med å rekruttere daglig ledere.

– Jeg forventer at foretaksstyrene tar tak i dette umiddelbart, sa ministeren.

Anbefalte artikler