Legefakta

Artikkel

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Norge etter universitet og i utlandet etter studieland per 13.8. 2001. Prosent kvinner og menn

Nmf-medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

815

57,5

42,5

Univ. i Bergen

634

54,7

45,3

NTNU Trondheim

375

55,7

44,3

Univ. i Tromsø

309

59,5

40,5

Norge totalt Nmf

2 133

56,7

43,3

Ungarn

269

48,0

52,0

Tyskland

259

57,5

42,5

Polen

211

48,8

51,2

Danmark

74

60,8

39,2

Irland

73

71,2

28,8

Storbritannia

42

71,4

28,6

Tsjekkia

39

38,5

61,5

Australia

30

46,7

53,3

Nederland

29

51,7

48,3

Sverige

21

42,9

57,1

Malta

7

42,9

57,1

Østerrike

5

40,0

60,0

Italia

3

0,0

100,0

Island

1

0,0

100,0

Frankrike

1

100,0

0,0

Utlandet totalt

Nmf

1 064

53,3

46,7

Totalt Nmf-medl.

3 197

55,6

44,4

Kilde: Legeforeningens medlemsregister per 13.8. 2001.

Anbefalte artikler