Humor inn i landsstyremøtet

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Johnny Mjell

Det sier leder i hovedkomiteen, Johnny Mjell i Vestfold legeforening, og fortsetter: – Vi gleder oss til møtet og gjør hva vi kan for å legge til rette for at møtet blir bra både faglig og sosialt.

Humor er viktig

– Det er mye avkobling i god humor, sier Mjell. Vi har engasjert Odd Børretzen onsdag kveld og teater- og gjøglergruppen Stella Polaris vil bidra med innfall og overraskelser gjennom hele møtet. Innslagene vil være korte og ikke gå på bekostning av viktig tid til debatter og meningsutvekslinger, sier Johnny Mjell.

– Min erfaring er at noen av de tidligere landsstyremøtene har vært kjempetunge å komme gjennom, og jeg håper at Stella Polaris vil bidra til å gjøre møtet i Vestfold annerledes, sier han.

Ikke utstillinger fra industrien

Selve møtet vil finne sted på Rica Park Hotel Sandefjord fra 17.–19.10. Nærmere 300 personer vil være til stede ved åpningen. Dette er det første møtet hvor det ikke er representanter for den farmasøytiske industri til stede med utstillinger, og det synes hovedkomiteen er bra, selv om utgiftene blir noe høyere.

– Med debatten om leger og legemiddelindustrien friskt i minne, synes jeg det er et godt vedtak som ble fattet sist år, da landsstyret vedtok at industrien ikke skulle ha utstillinger på disse møtene, sier Johnny Mjell.

Tre i hovedkomiteen

Sjur Rød-Larsen, allmennpraktiker og leder i Vestfold legeforening, Svein Lie, helsesjef i Sandefjord og Johnny Mjell, allmennpraktiker i Stokke, utgjør hovedkomiteen. De er få, men har tett kontakt til styret i fylkesavdelingen, slik at det fungerer veldig bra.

– Vår del av arrangementet er lett, den største jobben er det organisasjonsavdelingen i Legeforeningen som gjør. De har ansvaret for kontakt til hotellet, de håndterer påmeldinger, forbereder sakspapirer, utsendelser, påmeldinger og husker på alle de små detaljene som gjør et møte vellykket, sier Johnny Mjell.

Anbefalte artikler