Les mer om ...

Artikkel

Leverkirurgi

Av i alt 226 pasienter operert med leverreseksjon ved Rikshospitalet i perioden 1977 – 99, ble 13 (6 %) reoperert pga. komplikasjoner. Ingen døde perioperativt.

Når vanlig kirurgi ikke kan anvendes, er kryokirurgi et alternativ. Langtidsobservasjon av resultater ved denne metoden finnes ikke, og metoden må ansees som utprøvende behandling.

Leverreseksjon – indikasjoner og resultater

Kryoablasjon – aktuell behandling av inoperable leversvulster?

Tran til spedbarn unødvendig?

En systematisk litteraturoversikt gir ikke støtte for at tilskudd av essensielle fettsyrer til spedbarn er nødvendig.

Vitamin- og fettsyretilskudd til spedbarn

Har tilskudd av essensielle fettsyrer effekt på synsfunksjon og kognitiv utvikling hos fullbårne spedbarn?

Størrelsen teller

Ved skrueosteosyntese for lårhalsbrudd fant man at 16 (8 %) av 191 måtte reopereres pga. osteosyntesesvikt dersom det ble brukt 6,5 mm skruer, mot 29 (16 %) av 177 ved bruk av 4,5 mm skruer.

Operasjon for lårhalsbrudd – hyppigere osteosyntesesvikt med bruk av 4,5 mm skruer enn med 6,5 mm

Lyskebrokkirurgi

Åpne nettplastikker er etter hvert blitt den foretrukne metode ved norske sykehus. Ni av 57 sykehus der lyskebrokkirurgi blir utført kjente egne residivtall, og 16 av sykehusene hadde oversikt over komplikasjoner.

Lyskebrokkirurgi i Norge

Felles journalopptak?

Pasienter utsettes i dag for journalopptak to ganger, av sykepleier og av lege. Ved å samordne dette ble tidsforbruket for pasienten nesten halvert, og 90 % av pasientene var fornøyd med løsningen.

Journalopptaket – bare for legen?

Samordnet pasientmottak i en kirurgisk avdeling

Unge kvinner dør av lungekreft

Nå er den aldersspesifikke dødelighet av lungekreft for kvinner under 50 år høyere enn hos menn, og like høy som den noensinne har vært for menn i samme aldersgruppe.

Dødelighet av lungekreft – nå høyere hos kvinner enn hos menn under 50 år

Crohns sykdom i munnen

Fire pasienthistorier minner oss om at granulomatøs betennelse i munnslimhinnen kan være debutsymptom på Crohns sykdom. Hvordan kommuniserer egentlig leger og tannleger?

Sykdommer i munnhulen – hvem gjør hva?

Crohns sykdom i munnhulen, belyst med noen kasuistikker

Hvorfor skjerme elektiv kirurgi?

Det er en vanlig påstand at å skjerme elektiv kirurgisk virksomhet fra øyeblikkelig hjelp øker sykehusenes effektivitet. Ved et systematisk litteratursøk fant man ingen studier der slik skjerming hadde effekt på strykninger og sykehuseffektivitet.

Elektiv kirurgi – strykninger, skjerming og effektivitet

Anbefalte artikler