m2013/14
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Fra bloggen
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Internasjonal medisin
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media