Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Karen Helene Ørstavik

Brev til redaktøren

Erlend Hem

Kommentar og debatt

Bente Prytz Mjølstad

Fra bloggen

Maria Serafia Fjellstad

Nyheter

Anne Eskild
Jostein Grytten

Verdens helse

Merete Kile Holtermann

Intervju

Jannike Reymert

Originalartikkel

Catrine Ahlén
Marianne Aas
Anne Nor
Per Inge Wetteland
Hjalmar Johansen
Trine Sørbø
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen
Ole-Jan Iversen

Oversiktsartikkel

Arvid Rongve
Dag Årsland
Caroline Graff
Anne Hege Aamodt
Per Morten Sandset
Dan Atar
Arnljot Tveit
David Russell

Medisinen i bilder

Vidar Rao
Kjell Arne Kvistad
Sasha Gulati

Noe å lære av

Noralv Breivik
Torunn Fiskerstrand
Trond Sand
Christina Vogt

Kronikk

Marie Østby-Deglum
Alv A. Dahl
Anna Luise Kirkengen
Eline Thornquist

Internasjonal medisin

Bjørn Oscar Hoftvedt
Otto W. Steenfeldt-Foss
Eline Thorleifsson
Sverre Varvin
Camilla Stoltenberg

Språkspalten

Øystein Haarklau Johansen
Raida Ødegaard

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Hanne Støre Valeur
Hanne Støre Valeur
Geir Sverre Braut
Svend Rand-Hendriksen
Kim Rand-Hendriksen
Ingrid Os
Aud-Eldrid Stenehjem

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Daniel Wærnes
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent