LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Norge kan få verdens beste helsevesen for enkeltpasienter, for befolkningen som helhet, eller for helsepersonell. Men ikke for alle samtidig. Det er ønsketenkning

Verdens aller beste

Kan gener forutsi demens?

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Det er påvist flere genmutasjoner som ligger bak om lag halvparten av tilfellene av en sjelden og tidligdebuterende form for sykdommen. Også ved den vanligst forekommende formen for Alzheimers sykdom er arv av stor betydning.

Alzheimers sykdom og genetikk

Atrieflimmer og hjerneslag

Atrieflimmer er en viktig risikofaktor for hjerneinfarkt. En ny risikoskår kan bidra til å avklare hvilke pasienter som trenger antikoagulasjonsbehandling. Nye perorale antikoagulantia kan gjøre behandlingen lettere å gjennomføre.

Atrieflimmer og hjerneslag

Er cytostatika skadelig for hjernen?

Enkelte kreftpasienter klager over svekket hukommelse og konsentrasjonsevne etter behandling med cytostatika. Hos noen kan plagene være langvarige. Sammenhengen mellom subjektive plager, nevropsykologiske funn og funksjonell bildediagnostikk er imidlertid uklar.

Er cytostatika skadelig for hjernen?

Legionella på marinefartøyer

Legionella pneumophila er en liten bakterie som kan påvises i vann. Både Legionella og frittlevende amøber ble påvist i vannsystemet på rundt halvparten av Sjøforsvarets skip. Ferskvann fra bunkringsstasjoner var sannsynlig kilde.

Legionellabakterier i vanninstallasjoner

Legionella pneumophila på Sjøforsvarets fartøyer

Anbefalte artikler