Trivialkunnskap om mikrober for spesielt interesserte

Øystein Sverdrup Om forfatteren
Artikkel

Gottschalk, Gerard

Discover the world of microbes

Bacteria, archaea and viruses. 400 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 45 ISBN 978-3-527-32845-1

Forfatteren er den anerkjente professoren og mikrobiologen Gerard Gottschalk. I omtalen angis det at boken dekker hele det mikrobiologiske spekteret, altså ikke bare den medisinske mikrobiologien, men også andre relevante, mindre relevante og kuriøse sider av mikrobiologien. Det kommer ikke klart frem hvem målgruppen er – studenter, legfolk, spesialister?

Layouten er behagelig, med en fin inndeling og fargerike, relevante og informative figurer. Boken er todelt, med en lesedel på 256 sider og en studieguide på 87 sider. Studieguiden er ment som et supplement til lesedelen dersom man ønsker litt mer bakgrunnsinformasjon. I tillegg er det et appendiks med ordforklaringer.

Språket er svært godt, og Gottschalk har åpenbart gjort grundig arbeid for å gjøre tidvis vanskelige emner og tørt stoff spennende og interessant. Det er ingen tvil om at dette faget fascinerer ham voldsomt, og hans entusiasme er velformulert og smittende. Boken er bygd opp som en samtale mellom forfatteren selv og en fiktiv person som har interesse for emnet uten å være ekspert. Dette er gjort for å holde teksten på et jordnært plan. Og det fungerer svært godt – du blir nærmest tatt med på en studiereise sammen med forfatteren til forskjellige plasser rundt om i verden og til ulike tidsepoker i jordens historie – i den hensikt å skape begeistring for, og forståelse av, mikrobers plass i verden.

Forfatteren tar for seg mange emner innen mikrobiologien: basal cellebiologi, evolusjon, livets opprinnelse, klimaproblemer og mer trivielle, hverdagslige emner som alkohol- og osteproduksjon. Boken er på 400 sider, og da sier det seg selv at dette er altfor kort til å kunne gi en grundig innføring i «hele spekteret». Spesielt har den mangler når det kommer til den medisinske mikrobiologien – det er rett og slett ikke viet nok plass til dette om man ønsker å benytte den som en lærebok i medisinsk mikrobiologi. Rent medisinsk sett er kun korte kapitler viet emner som resistens, diagnostiske prinsipper og antibiotika. Her er det noe nyttig informasjon å hente, men om man primært ønsker å lære om medisinsk mikrobiologi, finnes det andre, mye mer passende bøker på markedet.

Dette er en bok som fenger en interessert leser, og den kan fint leses fra perm til perm. Som oppslagsverk fungerer den heller dårlig. Jeg kan ikke anbefale boken som en innføring i mikrobiologi sett utelukkende fra et medisinsk perspektiv. Boken fremstår nærmest som en «trivialkunnskapsbok» om mikrober for spesielt interesserte. Den vil derfor kunne glede en leser med interesse for mikrobiologi som ønsker å lære mye om mikrober utenom den medisinske sfæren.

Anbefalte artikler