Øyeblikkelig hjelp for små pasienter

Ingvild Andrea Kindem Om forfatteren
Artikkel

Crisp, Stuart

Rainbow, Jo

Emergencies in paediatrics and neonatology

2. utg. 547 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 28

ISBN 978-0-19-960553-8

Denne boken er, som liknende utgivelser fra Oxford, et hendig oppslagsverk til bruk i den kliniske hverdagen, og i dette tilfellet i akutte situasjoner. Således er målgruppen turnusleger og leger i spesialisering innenfor pediatri, men boken vil også være nyttig for ferdige spesialister. Den vil også være et flott arbeidsverktøy for allmennleger med interesse for faget. Forfatterne har samlet sett en bred faglig bakgrunn, og arbeidsstedene er stort sett Australia eller Oxford i England.

Tanken er at dette skal være en brukervennlig håndbok i øyeblikkelig hjelp-situasjoner innenfor pediatri og nyfødtmedisin. Den har et praktisk lommeformat, inneholder enkle og oversiktlige flytdiagrammer, og de viktigste momentene er innrammet med rødt innenfor vært tema.

Teksten er symptombasert og delt opp i akutte tilstander innenfor nyfødtmedisin og generell pediatri, inkludert generell kirurgi, ortopedi, gynekologi, øre-nese-hals og øye. Leseren får også vite hva som er viktig å ha i mente ved ungdomsmedisin innenfor hvert tema. I en egen oversiktlig del går forfatterne gjennom praktiske prosedyrer som intubering og innleggelse av navlearteriekateter, med dertil passende og gode illustrasjoner. Avslutningsvis er det noen nyttige tilleggskapitler om biokjemiske normalverdier, væske- og elektrolyttforstyrrelser, motoriske milepæler og normalverdier for de fleste vitale parametre.

Nyfødtdelen er rett og slett for sparsom med kun 30 sider, men de viktigste tilstandene er dekket. Denne delen inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til bruk i den pediatriske hverdagen. Men de resterende 500 sidene gjør opp for denne åpenbare mangelen. Den symptombaserte inndelingen er lett å finne frem i og gir en god oversikt over årsaker og viktige nøkkelelementer i anamnesen og i behandlingen. Medisindosene er inkludert i teksten og hentet fra British National Formulary for children (BNF for children). Dette gjør at det til tider vil være behandlingsforslag som ikke er førstevalget ifølge norske retningslinjer, som kefalosporiner til ukompliserte urinveisinfeksjoner. Boken er likevel helt oppdatert på for eksempel bronkiolittbehandling. Flytskjemaene og de oversiktlige rammene bidrar til at den blir et godt arbeidsverktøy.

Siden enkelte behandlingsforslag ikke er helt i tråd med norske retningslinjer, vil utgivelsen kun være et – utmerket – supplement til den eksisterende akuttveilederen i pediatri utgitt av Norsk barnelegeforening. Jeg anbefaler den hovedsakelig på grunn av den symptombaserte tilnærmingen og de flotte tilleggskapitlene.

Anbefalte artikler