Raskt sveip gjennom mikrobenes verden

Gunnar Skov Simonsen Om forfatteren
Artikkel

Dale, Jeremy W.

Understanding microbes

An introduction to a small world. 230 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 23

ISBN 978-1-1199-7879-4

Vår forståelse av mikrobiologi er gjennom de siste tiårene blitt revolusjonert av nyvinninger innenfor molekylærbiologi og mikroskopiteknikker. I medisinsk sammenheng får vi et stadig bedre bilde av hvordan mikrober omgir oss og påvirker oss både ved sykdom og helse. Men mikrobenes rolle i naturen strekker seg selvfølgelig langt utover det som er knyttet til menneskene og vår eksistens. Mikrober er sentrale aktører i naturens mange kretsløp og har derfor fått fornyet interesse i forbindelse med forurensning og klimaendringer. I vår utforskning av verdensrommet er vi stadig på jakt etter tegn til mikroskopisk liv på andre planeter.

Alt dette og mer til er tema for Understanding microbes – An introduction to a small world. I de ti kapitlene tar forfatteren for seg grunnleggende oppbygging og funksjon av mikrober og immunsystem, historiske og aktuelle epidemier, i tillegg til forebygging og behandling av infeksjonssykdommer. Videre diskuterer forfatteren hvordan vi kan nyttiggjøre oss mikrober i næringsmiddelindustri, bioteknologi og regulering av prosesser i naturen.

Enkelte bilder finnes, men generelt er illustrasjonene sparsomme. Det er ingen tabeller og kun et fåtall figurer. Språket er lett tilgjengelig og uformelt, selv om stoffet er komplisert. Det gis ingen kildehenvisninger eller referanser til videre lesning.

Popularisering av vitenskapelig stoff er en krevende øvelse, og forfatteren har kun delvis lyktes i sin ambisjon. Uten forkunnskaper vil informasjonsmengden være vanskelig å overkomme, og for lesere med interesse for feltet kan presentasjonen virke overfladisk og upresis. Illustrasjoner og tabeller kunne med fordel ha erstattet en del av teksten. De aller fleste eksemplene er hentet fra Storbritannia, hvilket gir boken et lokalt preg når den tar mål av seg til å behandle store globale spørsmål. Forfatteren ønsker åpenbart å nå utenfor sitt eget fagmiljø, og boken er heller ikke strukturert som en lærebok for formell utdanning. Den kan derfor fortrinnsvis anbefales som populærvitenskapelig sommerlektyre for den som er nysgjerrig av natur, og som ønsker en kjapp introduksjon til alt det som lever og rører på seg, rundt oss og inni oss.

Anbefalte artikler