Enkel innføring i kirurgi og bruk av laser på hudtilstander

Kim Alexander Tønseth Om forfatteren
Artikkel

Nouri, Keyvan

Dermatologic surgery

Step by step. 450 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 120

ISBN 978-1-4443-3067-0

Denne boken er interessant for fagpersoner som ønsker mer kunnskap om problemstillinger i hud som behandles med kirurgi eller laser. Målgruppen er primært dermatologer, men i forhold til norsk praksis tar forfatterne for seg behandlinger som tradisjonelt strekker seg langt inn i plastikkirurgien. De beskriver også enklere prosedyrer som bør kunne gjøres av generelle kirurger og allmennpraktikere. Mange av behandlingene som beskrives, er kosmetiske prosedyrer som kun utføres i privat regi.

Det er 113 medforfattere, hvorav nesten alle er dermatologer ved universitetssykehus eller private klinikker i USA. De fem hoveddelene dreier seg om dermatologisk kirurgi, rekonstruktiv kirurgi, kosmetisk kirurgi, laser og andre aspekter relatert til dermatologisk kirurgi. Totalt er det 62 kapitler. Boken har generelt gode bilder, figurer og tabeller og innbefatter en DVD, hvor man tar for seg 74 av de mest sentrale prosedyrene.

Den første delen om dermatologisk kirurgi har basiskapitler som omhandler ansiktsanatomi, kirurgisk utstyr, anestesi, kirurgisk teknikk, elektro- og kryokirurgi, biopsitagning, Mohs’ kirurgi, hudtransplantater, kirurgi på negl og mørk hud, i tillegg til komplikasjoner. De mest sentrale aspektene beskrives bra, men det burde vært noen flere figurer eller bilder, eventuelt en DVD av basalkirurgiske teknikker og delhudstransplantasjon, da dette er viktige områder som ikke alltid er like lett å beskrive med tekst.

Den andre delen om rekonstruktiv kirurgi innbefatter basale prinsipper, med hovedvekt på lokale vevslapper og spesialteknikker tilpasset rekonstruksjon ansikt, truncus og hånd. Tekstbeskrivelsen av de lokale lappene er bra, men det hadde vært ønskelig med noen oversiktlige figurer som beskriver disse teknikkene bedre. Bildene som viser bruk av lokale lapper, er ikke alltid like enkle å forstå. I tillegg blander man noen ganger begrepene mellom de ulike lappene. De spesifikke rekonstruksjonskapitlene gir en enkel oversikt, men dette er et så omfattende område at mange teknikker som også vanligvis benyttes, ikke er tatt med.

Tredje del, om kosmetisk kirurgi, omhandler de vanligste prosedyrene, for eksempel peeling, øvre øyelokkskirurgi, ansiktsløft og volumsubstitusjon, og er også relativt enkelt beskrevet og egner seg primært til å få en oversikt over behandlingsmuligheter.

Den fjerde delen om laser omhandler bruk opp mot spesifikke tilstander, for eksempel vaskulære og pigmenterte lesjoner, tatoveringer og akne. Den siste delen omhandler relevante temaer til enkelte prosedyrer, for eksempel sårbandasjer og etiske aspekter. Generelt er kapitlene oversiktlige, og forfatterne beskriver ofte punktvis hvordan prosedyrene utføres.

Bidragsyterne dekker et stort område innen behandling av forskjellige lidelser i hud. Dette er en fin introduksjon, men ulempen er at mange av områdene får en relativt kort beskrivelse, og for mange problemstillinger fungerer boken derfor ikke som en god lærebok. Sammen med vedlagte DVD vil den imidlertid være et fint supplement til de som driver med denne typen behandling.

Anbefalte artikler