Kreftforskingspris til Olav Dahl

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Olav Dahl (f. 1948), professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus, er tildelt Kong Olav Vs kreftforskingspris 2013 for sin enestående innsats på flere felter innen kreftforskningen.

Utdelingen skjedde i regi av Kreftforeningen under deres 75-årsjubileum. Prisen er på 1 million kroner.

Kong Olav Vs kreftforskningspris deles hvert år ut til en forsker som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Prisen er blitt delt ut siden 1992. Den har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. Kreftforeningen ønsker å hedre forskernes innsats og deler derfor ut denne prisen hvert år. Utmerkelsen betyr at vinneren har gjort en fremragende innsats både i Norge og internasjonalt.

Olav Dahl tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1972, ble godkjent spesialist i onkologi i 1980 og tok doktorgraden i 1983.

Dahl har hatt en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og har på flere områder hatt stor innvirkning nasjonalt og internasjonalt. Han er mest kjent for sin forskning på testikkelkreft, men han har arbeidet med mange ulike kreftformer, som kreft i mage og tarm, prostatakreft, livmorhalskreft, bein- og bindevevskreft og føflekkreft.

Anbefalte artikler