Sarkopeni er et geriatrisk syndrom

Ole Martin Steihaug Om forfatteren
Artikkel

Cruz-Jentoft, Alfonso J.

Morley, John E.

Sarcopenia

347 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 75

ISBN 978-1-1199-7587-8

Sarkopeni er et geriatrisk syndrom karakterisert ved redusert muskelmasse, styrke og funksjon. Syndromet ble omtalt første gang i 1988 (1). I denne boken gir bidragsyterne en detaljert beskrivelse av syndromet og oppsummerer forskningen på området. Redaktørene ønsker å gjøre opp status, beskrive det som er kjent om sarkopeni i dag, og de prøver å peke ut veien for fremtidig forskningsinnsats. De har hatt som mål å lage et referanseverk om sarkopeni, og jeg mener de har lykkes.

Boken er av interesse for geriatere, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og alle som er interessert i aldring og eldres helse. Epidemiologi, muskelbiologi, fysiske funksjonstester, ernæringsmessige forhold, nevrologiske aspekter ved muskelfunksjon, forebygging og behandling er temaer som omtales.

Teksten er tidvis tung å lese, og det kunne gjerne vært flere figurer eller diagrammer for å lette forståelsen. Boken består av 21 kapitler, og til sammen bidrar 41 forfattere fra Europa og USA. Det er utfyllende referanser etter hvert kapittel, alt i alt 1606 referanser.

Amazon.co.uk finner jeg to andre tilsvarende bøker: Sarcopenia, an issue of clinics in geriatric medicine, med Yves Rolland som redaktør, og Sarcopenia – age-related muscle wasting and weakness: mechanisms and treatments, med Gordon S. Lynch som redaktør. Jeg har dessverre ikke hatt muligheten til å vurdere dem.

Jeg lærte mye av denne boken og anbefaler den til alle som er interessert i muskelfunksjon hos eldre.

Anbefalte artikler