Sosiale ulikheter i barnedødelighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De sosiale forskjellene i barnedødelighet er minst i ukene rundt termindato og i barnets første leveuke. Dette er den perioden da mor og barn har mest kontakt med helsevesenet.

  Svangerskapskontrollene er hyppigst i ukene rundt terminen, og nybakte mødre får tett oppfølging fra barselavdeling og helsestasjon uken etter fødselen. I en studie vi nylig har publisert i European Journal of Public Health fant vi at dette er den perioden da de sosiale forskjellene i barnedødelighet er minst (1). Studien omfattet alle barn av norske mødre i perioden 1999 – 2005. For svangerskapsuke 16 – 36 var fosterdødeligheten hos kvinner med kun grunnskoleutdanning 80 % høyere enn hos kvinner med universitetsutdanning. Barnedødeligheten i tiden etter første leveuke og opp til ettårsalderen var 120 % høyere i den førstnevnte gruppen.

  I perioden 1967 – 2005 var det 80 % nedgang i perinatal død i Norge. Dette tilsvarer ca. 16 000 barn. Nedgangen var størst for gutter (2). Nedgangen i barnedødelighet kan tilskrives sosial og geografisk utlikning i tilgang på effektiv helsetjeneste. Hyppige rutinekontroller og introduksjon av ny teknologi i svangerskaps- og fødselsomsorgen bidrar til objektiv diagnostisering uavhengig av sosial status. Etter 2005 er det imidlertid blitt færre kontroller i svangerskapet, og barselomsorgen er bygd ned. Dette kan få betydning for den sosiale ulikheten i barnedødelighet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media