Sosiale ulikheter i barnedødelighet

Anne Eskild, Jostein Grytten Om forfatterne

De sosiale forskjellene i barnedødelighet er minst i ukene rundt termindato og i barnets første leveuke. Dette er den perioden da mor og barn har mest kontakt med helsevesenet.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Svangerskapskontrollene er hyppigst i ukene rundt terminen, og nybakte mødre får tett oppfølging fra barselavdeling og helsestasjon uken etter fødselen. I en studie vi nylig har publisert i European Journal of Public Health fant vi at dette er den perioden da de sosiale forskjellene i barnedødelighet er minst (1). Studien omfattet alle barn av norske mødre i perioden 1999 – 2005. For svangerskapsuke 16 – 36 var fosterdødeligheten hos kvinner med kun grunnskoleutdanning 80 % høyere enn hos kvinner med universitetsutdanning. Barnedødeligheten i tiden etter første leveuke og opp til ettårsalderen var 120 % høyere i den førstnevnte gruppen.

I perioden 1967 – 2005 var det 80 % nedgang i perinatal død i Norge. Dette tilsvarer ca. 16 000 barn. Nedgangen var størst for gutter (2). Nedgangen i barnedødelighet kan tilskrives sosial og geografisk utlikning i tilgang på effektiv helsetjeneste. Hyppige rutinekontroller og introduksjon av ny teknologi i svangerskaps- og fødselsomsorgen bidrar til objektiv diagnostisering uavhengig av sosial status. Etter 2005 er det imidlertid blitt færre kontroller i svangerskapet, og barselomsorgen er bygd ned. Dette kan få betydning for den sosiale ulikheten i barnedødelighet.

1

Carlsen F, Grytten J, Eskild A. Maternal education and risk of offspring death; changing patterns from 16 weeks of gestation until one year after birth. Eur J Publ Health 2013. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/19/eurpub.ckt065.full.pdf?keytype­ref&ijkey­cPzCPBLGp9BTD54 (20.6.2013).

2

Carlsen F, Grytten J, Eskild A. Changes in fetal and neonatal mortality during 40 years by offspring sex: a national registry-based study in Norway. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13: 101. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler