Et steg i riktig retning

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus.

Helseminister Jonas Gahr Støre la 12. juni frem to konkrete tiltak som skal forbedre finansieringen av sykehusinvesteringer i Norge. Det første er å øke sykehusenes låneramme fra 50 til 70 prosent, det andre er å utvide avdragstiden fra 20 til 25 år. Samlet er tanken at disse tiltakene skal føre til påbegynnelsen av flere samtidige investeringsprosjekter i norske sykehus.

– Med dette erkjenner helseministeren de store investeringsbehovene norske sykehus har med tanke på gamle bygg, manglende IKT-løsninger og utrangert medisinsk-teknisk utstyr. Å etablere en felles virkelighetsforståelse om utfordringene sykehusene er stilt overfor, er et viktig og avgjørende steg videre i arbeidet med å bedre situasjonen, sier Hege Gjessing.

Legeforeningen er spesielt fornøyd med at helseministeren legger frem at dette innebærer en satsing fra regjeringens side, og at pengene må bevilges. Dette viser en vilje til å investere i sykehusene. Legeforeningen mener like fullt at det er nødvendig med etableringen av en nasjonal sykehusplan og en egen investeringspakke som gir sykehusene friske midler til disposisjon.

Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Et-steg-i-riktig-retning/

Anbefalte artikler