Fremragende om komplikasjoner

Jan Erik Varhaug Om forfatteren
Artikkel

Miccoli, Paolo

Terris, David J

Minuto e, Michele N.

Thyroid surgery

Preventing and managing complications. 319 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 160

ISBN 978-0- 470-65950-2

Boken har sitt utspring i det endokrinkirurgiske miljøet ved universitetsklinikken i Pisa. Paolo Miccoli er en pioner innen thyreoidea- og parathyroideakirurgi. Internasjonalt er det de senere årene utviklet flere ulike teknikker for minimalt invasiv tilgang til thyreoidea og parathyreoidea, blant annet endoskopiske inngrep via små hudincisjoner i aksillene eller i periferien av areola mammae.

Ved de miniinvasive teknikkene er målet å gjennomføre det man skal, med et bedre kosmetisk resultat enn ved de tradisjonelle, åpne inngrepene (ad modum Kocher). Et naturlig krav ved innføringen av en ny metode er at komplikasjonsraten ikke må øke. Forfatterne tar for seg komplikasjonene som kan forekomme ved thyreoidea- og parathyreoideakirurgi, både ved konvensjonelle inngrep og ved de nye teknikkene.

Undertittelen, Preventing and managing complications, viser hensikten med boken. De 32 kapitlene er skrevet fra ulike synsvinkler av drøyt 60 forfattere, de fleste fra USA og Italia. I de første kapitlene, Epidemiology and acceptable rates of complications following thyroid and parathyroid surgery, beskrives forutsetninger og metoder for statistiske beregninger. I åtte kapitler presenteres Best practices in thyroid surgery. Denne delen er en god lærebok for ulike thyreoideainngrep, lymfadenektomier, retrosternale strumaer og reoperativ kirurgi. Forfatterne gir en rekke praktiske «tips and tricks», blant annet om anatomiske variasjoner. Leseren får adgang til en nettside med 20 videoklipp som illustrerer teksten.

Den grundige omtalen av alle tenkelige komplikasjoner med årsak, profylakse, oppfølgning og behandling samlet på ett sted, er kanskje det fremste fortrinnet. Kapitlene om hypoparatyreoidisme og om amiodaronindusert tyreotoksikose kan fremheves som spesielt bra.

Forfatterne konkluderer med at de miniinvasive teknikkene trygt kan benyttes uten økt komplikasjonsrate. Malpraksissakene er relativt mange i dette fagområdet. Betydningen av grundig og dokumentert informasjon til pasienten om risiko fremheves.

Redigeringen er meget god, og referanselistene er rikholdige. Boken kommer ut samtidig som revidert utgave av det store oppslagsverket Surgery of the thyroid and parathyroid glands (1). Alle som opererer thyreoidea og parathyreoidea bør kjenne begge disse bøkene godt. Boken fra Miccoli og medarbeidere formidler det brede og spesifikke kunnskapsgrunnlaget som må være i bevisstheten ved indikasjonsvurdering, gjennomføring og oppfølging av pasientene. Jeg anbefaler den.

Anbefalte artikler