Cryptosporidium ved alvorlig diaré

Merete Kile Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Parasitten Cryptosporidium er en av de vanligste årsakene til moderat til alvorlig diaré hos barn i utviklingsland, ifølge en ny studie.

Science Photo Library/NTB scanpix

Hvert år dør over 700 000 barn av diaré, det tilsvarer ett av ti dødsfall hos barn under fem år. De fleste av disse dødsfallene skjer i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia. Nylig ble etiologi og sykdomsbyrde ved diarésykdom undersøkt i Kenya, Mali, Mosambik, Gambia, Bangladesh, India og Pakistan (1). I perioden 2007 – 11 ble 9 439 barn i alderen 0 – 5 år med moderat til alvorlig diaré inkludert, i tillegg til over 13 000 barn i kontrollgruppen. Basert på avføringsprøver fant man at rotavirus, Cryptosporidium, Shigella og enterotoksigen E. coli (ST-ETEC og LS/ST-ETEC) var de mikrobene som oftest var assosiert med moderat eller alvorlig diaré.

– Flere virus, bakterier og parasitter kan gi diaré. I land med sparsomme ressurser må man derfor rette innsatsen mot de viktigste mikrobene. Rotavirus kommer som forventet ut som den viktigste årsak til alvorlige diaréepisoder hos barn. Studien gir solide argumenter for å ta rotavirusvaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammene i alle land i sør, sier Øystein Haarklau Johansen, lege i spesialisering ved mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

– Samtidig bør det vekke oppsikt at parasitten Cryptosporidium seiler opp som den nest viktigste diaréfremkallende mikrobe hos barn under ett år, uavhengig av hivprevalens. Det er vanskelig å sikre drikkevannet mot parasitten. Derfor trengs det forskning på effektive vannforsynings-, hygiene- og sanitærtiltak som kan implementeres raskt, i tillegg til utvikling av vaksine og nye medikamenter, avslutter Haarklau Johansen.

Anbefalte artikler