Laparoskopisimulering gir bedre kirurger

Nyheter Generell kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å trene på laparoskopiske inngrep med simulering gir gode resultater, og enkle treningsbokser gir nesten like gode resultater som avansert simuleringsutstyr.

  Operasjoner og prosedyrer som utføres med laparoskopisk teknikk kan simuleres i treningsøyemed. En nylig publisert systematisk litteraturgjennomgang viser at dette gir stort utbytte, særlig sammenliknet med ingen trening, men også sammenliknet med annen opplæring (1). Simuleringstrening ga høyere kunnskapsnivå, bedre ferdigheter, kortere tidsbruk og høyere kvalitet i utførelsen (eksempelvis knutestyrke). En av de inkluderte studiene viste også positiv effekt på resultatet for pasientene. Avansert simulering ga liten ekstra gevinst sammenliknet med simulering i enkle laparoskopibokser.

  – Det viktigste funnet er at øvelse faktisk gjør mester, sier Stig Müller, overlege i urologi ved Akershus universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. – I artikkelen er den positive effekten av simulasjonstrening klart dokumentert. Dette er egentlig ikke nytt, men at de positive effektene er målbare nærmest uansett endepunkt er interessant, sier han.

  – Ved de fleste norske sykehus finnes det utstyr til simuleringstrening i form av enkle treningsbokser eller mer avansert utstyr basert på virtuell virkelighet. Problemet er at utstyret i liten grad brukes. Innkjøp av utstyr alene fører ikke til at kirurger trener, sier Müller. – Alle utdanningsinstitusjoner i kirurgiske fag bør etablere et lokalt treningsopplegg, siden all erfaring, både i Norge og i utlandet, viser at egentrening og kurs ikke kan erstatte kontinuerlig trening, avslutter han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media