Kongens sølv til Soen Eng Yap

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Soen Eng Yap. Foto Tore Haraldset, Nesbyen

Soen Eng Yap (f. 1941), allmennlege i Nesbyen, er tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt store engasjement på en rekke samfunnsområder.

Under Festspillene i Nesbyen i slutten av mai fikk Soen Eng Yap overrakt medaljen av ordfører Tor Oscar Magnussen, som ramset opp fagmedisin, forskning, kultur, politikk, frivillig arbeid og humanitær innsats som hennes engasjementsfelter.

Soen Eng Yap har dessuten embetseksamen i musikk og er en aktiv pianist som har holdt konserter i inn- og utland. Hun er kjent som en kulturell organisator og initiativtaker.

I oktober 2012 disputerte hun, som 71-åring, til doktorgraden i medisin.

Anbefalte artikler