IFPA Award in Placentology er tildelt Annetine Staff

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Annetine Staff (f. 1962) er vinner av IFPA Award in Placentology for 2013. International Federation of Placenta Associations (IFPA) er en verdensomspennende organisasjon som støtter forskning på morkaken. IFPA Award tildeles personer som har bidratt innen dette feltet på en særs fremragende måte. Prisen deles ut hvert annet år.

  Som IFPA Award-vinner er Staff invitert til å holde foredrag under IFPAs verdenskongress i Whistler i Canada, som avholdes 11.– 14. september 2013. Foredraget vil bli publisert i tidsskriftet Trophoblast Research. Prisen er på 2 000 amerikanske dollar, i tillegg til overnatting og registrering på det kommende møtet.

  Staff jobber nå med å få i gang et forskningsprosjekt for å undersøke om blodkarene til morkaken kan si noe om senere risiko for hjerte- og karproblemer hos kvinner.

  Dette er såkalt translasjonsforskning. Laboratorieforskning kombineres med kliniske undersøkelser og oppfølging av kvinner på sykehuset. Staff har søkt om penger til prosjektet og håper å komme i gang i 2014. Til prosjektet trenger hun kvinner både med og uten tette blodkar til morkaken. Deres helsetilstand vil så bli undersøkt i årene fremover. Staff har også planer om å gjennomføre liknende studier andre steder i verden, for å sammenlikne forskjellige befolkninger.

  Annetine Staff tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987, ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1996 og tok doktorgraden i 2000 med avhandlingen Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion.

  Hennes forskerkarriere startet etter spesialisering til gynekolog på Aker sykehus. Hun tok sin doktorgrad innen forskning på svangerskapsforgiftning med laboratoriearbeid ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Senere ble det Ullevål sykehus, der hun siden 2000 har bygd opp og samlet forskningsaktiviteten innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, med spesiell vekt på svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og morkakesykdom (placentasykdom).

  I dag er Staff forskningsgruppeleder for Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Oslo universitetssykehus.

  Annetine Staff er for øvrig også medlem av Tidsskriftets redaksjonskomité.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media