E. Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren

««Jeg er norsk læge», sa han enkelt, og mengden vek til side.» Det mest berømte sitatet som noen gang er tillagt en norsk lege, stammer fra kirurgen Jonas Fjeld i Øvre Richter Frichs romanserie. Hva mente dr. Fjeld med dette? At han var utdannet i Norge, at han arbeidet i Norge, eller at han var norsk statsborger? Ikke godt å vite, men de fleste vil nok mene at presisjonsnivået er tilstrekkelig.

Statistikk fra 2011 viser at «nær 45 % av legene som er autorisert til å jobbe i Norge, har utenlandsk statsborgerskap». Tallet virker oppsiktsvekkende. Betyr det at halvparten av leger som arbeider i Norge, er utenlandske statsborgere? Selvsagt ikke. Tallet er basert på data fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Denne statistikken sier ingenting om hvor mange av de utenlandske legene som faktisk arbeider i Norge. En høy andel av dem er kun i Norge i kortvarige vikariater (1). Det er mer interessant å se på statsborgerskap for de legene som faktisk arbeider i Norge. Andelen utenlandske leger i Norge økte kraftig i 1990-årene fra et nivå rundt 2 – 3 % av legepopulasjonen. Siden 2001 har tallet stabilisert seg på omkring 16 % av leger under 67 år i Norge (1, 2).

2

Legestatistikk. Den norske legeforening. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/ (21.6.2013).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler