Prisen de betaler

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I juli døde 23 skolebarn i den indiske provinsen Bihar etter å ha spist et gratis skolemåltid. Årsaken var at det enkle måltidet av ris og linser inneholdt giftige doser av plantevernmidler, sannsynligvis fordi maten ble oppbevart i beholdere som tidligere hadde inneholdt monocrotophos – et svært toksisk pesticid. Midlet er forbudt i en lang rekke land nettopp av denne grunn. Men midlet er billig, og bønder i store deler av India ser seg nødt til å bruke dette og andre farlige plantevernmidler for å sikre avlingene.

Nyheten om skolebarna som døde, gikk verden rundt. Men problemet med giftige doser av plantevernmidler i maten er dessverre regelen snarere enn unntaket i den fattigste delen av verden. De har ikke råd til å la være å bruke midlene, men prisen de betaler, er høy.

Anbefalte artikler