Kvinner som røyker er mer utsatt for tykktarmskreft

Nyheter Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for å utvikle tykktarmskreft på grunn av røyking er trolig større for kvinner enn for menn.

  I løpet av de siste 50 årene er antallet nye tilfeller av tykktarmskreft fordoblet – det gjelder både kvinner og menn. Ved kreftforskningsinstituttet til Verdens helseorganisasjon (WHO) har man nylig funnet en årsakssammenheng mellom røyking og tarmkreft (1). En ny norsk kohortstudie er den første i verden som viser at risikoen for røykerelatert tykktarmskreft er ulik for menn og kvinner (2).

  Vi undersøkte sammenhengen mellom røyking og utvikling av kreft i tykktarmen hos 602 242 menn og kvinner. Deltakere fra flere studier utført av Statens helseundersøkelser gjennomgikk en kort helsesjekk og fylte ut et spørreskjema om bl.a. røykevaner. Deltakerne ble fulgt med koblinger til Kreftregisteret og folkeregisteret.

  Røykende kvinner hadde 19 % økt risiko for å utvikle tykktarmskreft (HR 1,19; 95 % KI = 1,09 – 1,32) sammenliknet med ikke-røykende, mens mannlige røykere hadde 8 % økt risiko (HR 1,08; 95 % KI = 0,97 – 1,19). Kvinner som røykte 1 – 9 sigaretter daglig, hadde 14 % økt risiko (HR 1,14; 95 % KI = 1,00 – 1,28). Kvinner hadde 16 % økt risiko (HR 1,16; 95 % KI = 1,04 – 1,31) før de hadde røykt i 20 år, mens menn måtte røyke over 20 sigaretter daglig i mer enn 40 år for å ha tilnærmet samme økte risiko.

  Resultatene våre er i overensstemmelse med den kjensgjerning at norske kvinner, som tradisjonelt sett har røykt mindre og kortere tid enn norske menn, har hatt den samme økningen i tykktarmskreft som menn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media