Tilbyr kurs for ledere i sykehus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Mange ledere i sykehus har signalisert behov for mer spesifikke kurs tilpasset lederrollen. Legeforeningen kan nå for første gang tilby en kursserie for førstelinjeledere i sykehus.

– Vi ønsker å bidra til at ledere lykkes i arbeidet og vi jobber for at flere leger skal bli ledere, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Målet er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet og pasientbehandling.

– Vi mener det viktigste ledergrepet er å satse på de lederne som er nærmest pasienten. Disse er avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet og tillit, sier Gjessing.

Kurset består av fire moduler. Første modul avholdes 7. – 8.10. 2013 og modul 2 25. – 26.11. 2013. Den tredje modulen gjennomføres 5. – 6.2. 2014. De tre første modulene er lagt til Askeladdens hus, Soria Moria konferansesenter i Oslo. Modul fire kombineres med en studiereise til utlandet. Tidspunktet er sannsynligvis uke 12 eller 13 i 2014.

Legeforeningen har mottatt mange tilbakemeldinger fra legeledere om behov for mer kunnskap om lov og avtaleverk knyttet til ledelse, herunder tariffavtaler, arbeidsmiljølov mv. Den modulbaserte lederopplæringen er derfor basert på fire viktige grunnpilarer for all ledelse: ansvar, kvalitet, teambygging og verdiledelse. De ulike ledelseselementene vil være gjennomgående i alle modulene, men slik at hovedvekten er forskjellig fra modul til modul.

Leger som er førstelinjeledere i sykehus inviteres til å delta på kurset.

Se utfyllende tekst her: https://legeforeningen.no/kunnskapsledelse

Påmeldingsfrist: 25. august 2013.

Anbefalte artikler