Gammelt nytt i historisk artikkelsamling

Ingrid Os, Aud-Eldrid Stenehjem Om forfatterne
Artikkel

Feehally, John

McIntyre, Christopher

Cameron, J. Stewart

Landmark papers in nephrology

452 sider. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 60

ISBN 978-0-19-969925-4

Redaktørenes hensikt er å peke på viktige studier som har utviklet nefrologi til det faget er i dag. 26 forfattere har i 20 kapitler beskrevet om lag 200 studier som har vært sentrale. Forfatterne er alle fremtredende nyreleger, de aller fleste engelske som redaktørene selv. Dette er altså ikke en lærebok.

Artiklene spenner over alle deler av nefrologi fra anatomi og fysiologi til akutt og kronisk nyresykdom, dialyse og transplantasjon, epidemiologi, sammenheng mellom hjerte- og nyresykdom og behandling. Emnene blir kort oppsummert og kommentert i hvert kapittel.

Det begynner i 1827 med Richard Bright som publiserte 24 detaljerte pasienthistorier med nyresykdommer. Nyrene til avdøde pasienter ble grundig undersøkt. Bright beskrev med detaljerte illustrasjoner tre typer syke nyrer: den hissige, svulne og røde nyren, den bleke, forstørrede nyren og den harde og granulære nyren.

Selv om den kirurgiske teknikken var kjent, var det økende kunnskap om forkastelsesreaksjoner og immunologiske prinsipper som muliggjorde nyretransplantasjon i dagens omfang. Det er få nordiske referanser i boken, og artikkelen om humane transplantasjonsantigener av Kissmeyer-Nielsen og Thorsby i Transplantation Review i 1970 er den eneste vi har klart å finne med norsk tilknytning.

Noe av det største som har skjedd for kronisk nyresyke pasienter utover mulighet for nyreerstattende behandling som dialyse og nyretransplantasjon, er muligheten til å behandle renal anemi med erytropoietin. De siste 20 årene er dette rutinemessig blitt gitt til norske nyrepasienter. Nyreleger oppfattet det som et enormt fremskritt. Behandlingen av diabetesnefropati har hindret mange i å ende i dialyse. Arbeidene til dansker som Carl Erik Mogensen og Hans Parving om god blodtrykksbehandling for å hindre progresjon av nyreskade, er velkjent av norske leger og har vært fulgt i allmennpraksis de siste 15 – 20 årene.

Det siste kapitlet omhandler pasientperspektivet og livskvaliteten hos nyrepasienter. At dialysepasienter har sterkt redusert livskvalitet har vært lite påaktet, til tross for at leger og annet helsepersonell møter disse pasientene oftest tre ganger ukentlig gjennom flere år. I en av artiklene blir vi påminnet om rutinemessig å undersøke plager og symptomer som pasienten har, og å gjøre noe med det. Artiklene som omtales, er stort sett fra etter 2005, noe som også forteller noe om hvordan pasientperspektivet er blitt ignorert i flere år.

Vi har hatt stor glede av å bla igjennom denne boken og å lese utdrag og oppsummering av artikler som har vært, og er, viktige i nefrologien. Samtidig er dette en bok som nok er for den spesielt interesserte nyrelegen, og det er vanskelig å anbefale den til andre enn historisk interesserte.

Anbefalte artikler