Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Einar Skatteboe
Ottar Sjaastad
Johan Petter Hesselberg

Kommentar og debatt

Trude Andreassen
Christina Vogt
Cecilie Delphin Amdal
Kristin Bjordal

Fra andre tidsskrifter

Malin Eberhard-Gran
Susan Garthus-Niegel
Paal H.H. Lindenskov

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Rasmus Svihus
Inger Smidt Olsen

Originalartikkel

Stein Foss
Margaretha Sanner
Juan Robbie Mathisen
Hilde Eide
Thomas Clausen
Reidun Åsland
Øistein Kristensen

Medisinen i bilder

Ivar Otto Gjerde
Marte Helene Bjørk

Noe å lære av

Charlotte von der Lippe
Ingrid Roscher
Hilde Nordgarden
Cecilie Rustad
Selma Mujezinovic Larsen
Even Mjøen
Åse Bratland

Kronikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Fjellhaug Nylund

Anmeldelser

Anette Ramm-Pettersen
Jon Anders Halvorsen

Legelivet

Anne Kjersti Befring
Gunn Marit Seberg
Anders Palmstrøm Jørgensen
Inge Skråmm
Odd Gunnar Granlund
Jan Rune Mikaelsen
Jan-Bendix Lien
Bjørn Øgar

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Bjørn Oscar Hoftvedt

Gjesteskribent

Ole Bredrup Sæverud