Glimrende om overlevelse og hjelpetiltak etter foreldres selvmord

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Loy, Marty

  Boelk, Amy

  Losing a parent to suicide

  Using lived experiences to inform bereavement counseling. 209 s, tab, ill. Hove: Routledge, 2014. Pris GBP 24

  ISBN 978-0-415-81618-2

  Boken er basert på mangeårige erfaringer fra Camp HOPE (leirarrangement for barn i sorg) og en studie med 22 voksne deltakere som alle hadde mistet en forelder i selvmord under oppveksten. Studien undersøkte faktorer som fremmet og hemmet tilheling etter selvmord. Målgruppen er i utgangspunktet «counselors», som kanskje best kan sammenliknes med godt fungerende støtte- og rådgivningstjeneste i førstelinjetjenesten, samt noen av andrelinjetjenestens tilbud. Bokens innhold og budskap er imidlertid så sentralt, godt underbygd og bredt anlagt at den er høyaktuell for et stort publikum, fra berørte enkeltpersoner og alle som møter dem, til psykiatere og psykologspesialister.

  Erfaringene fra klinisk praksis tilsier at mange behandlere opplever usikkerhet i møte med barn av psykisk syke, ikke minst når barnet har mistet en av foreldrene i selvmord. Vi kan slå oss til ro med at vi tror barnet er ivaretatt eller ikke vil komme til samtale (1). Denne boken viser tydelig at adekvat oppfølging av barn etter selvmord både er avgjørende og innen rekkevidde for de aller fleste som møter dem. Både støttenettverk og behandlere vil kunne hente økt forståelse og trygghet. Noe av styrken i formidlingen ligger i at de enkle grepene illustreres så levende, og at de mer komplekse tiltakene beskrives så tilgjengelig.

  Teori og forskning presenteres i alle de seks kapitlene (introduksjon, utfordringer, støtte, mestring, post-traumatisk vekst og faglige implikasjoner – beste praksis). Vi finner også noen norske referanser, som Dyregrov & Dyregrov og Sveen & Walby. Både det generelle inntrykket og disse referansene understøtter bokens aktualitet for norske forhold. Vi blir godt kjent med historiene til de fleste av deltakerne fra studien gjennom utdrag som illustrerer teori, forskning og erfaringer fra Camp HOPE, men også gjennom en samlet presentasjon etter hvert deltema.

  Omslaget er representativt for bokens hovedbudskap om håp – mørket ser ut til å overskygge, men iblandes gradvis alle nyanser, slik at lyset bryter igjennom. De 16 hovedhistoriene vi får del i, konkluderer alle med håp og vekst til tross for svært ulike situasjoner rundt selvmordet, støttenettverk og belastninger i ettertid. Dette er medrivende lesning til ettertanke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media