MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere overlege ved Sentralsykehuset i Akershus, en hedersmann i norsk psykiatri, gikk stille bort 12.3. 2014, 103 år gammel. Arne Kanter tok medisinsk embetseksamen i Hamburg i 1936 og ved Universitetet i Oslo i november 1940. Etter privat praksis i Oslo i årene 1941 – 44 begynte han 1945 sin psykiatriske spesialistutdanning ved Karolinska institutet i Stockholm. Han fortsatte ved Østmarka, Gaustad, Vinderen og Lovisenberg, der han var overlege i årene 1957 – 61. Spesialist i psykiatri ble han i 1954.

  I 1961 ble han sjef for psykiatrien ved det nybygde Sentralsykehuset i Akershus. Det var en stor, moderne avdeling der man tok imot hele spekteret av psykiatriske pasienter – med fra lettere til alvorlige lidelser og innleggelser med eller uten samtykke. Arbeidet der ble hans livsoppgave til oppnådd aldersgrense i 1980.

  Med sin rolige og respektfulle holdning til pasientene og sin store interesse for utdanning av legene og sykepleierne ble avdelingen et godt sted for både pasienter og behandlere. Arne Kanter var også universitetslærer for medisinstudenter. Som mangeårig norsk redaktør av Nordisk psykiatrisk Tidsskrift var han svært godt orientert om utviklingen i faget, og han hadde en vid og fordomsfri orientering overfor tidens behandlingsretninger. Dette preget avdelingen. Psykoterapi (som nok lå hans hjerte nærmest) i ulike former, individuelt, i grupper og som parterapi, hadde god plass ved siden av medikamentell behandling og ved alvorlige depresjoner elektrokonvulsiv terapi (ECT).

  Tverrfaglig samarbeid preget døgninnleggelser, dagavdeling og poliklinisk virksomhet. Et særtrekk var det tette samarbeidet som han innad etablerte med sykehusets somatiske avdelinger og utad med primærhelsesektoren, knyttet til enkeltpasienter og til veiledningsgrupper for allmennlegene.

  Arne Kanter var en faglig autoritet, lydhør, åpen og tydelig, men ikke autoritær. Vi var mange som var så heldige å ha ham som sjef, lærer og kollega i en god tid for psykiatrien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media