Antibiotikabruk i Øst-Europa

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren

Bruken av bredspektret antibiotika er høy i flere østeuropeiske land. I tillegg er intravenøs administrasjon av antibiotika mer utbredt enn i nordeuropeiske land.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

I en studie basert på salgstall fra 2011 er bruken av antibiotika i 16 land øst og sør i Europa undersøkt. Det estimerte forbruket varierte fra 15,3 definerte døgndoser (DDD) per 1 000 innbyggere i Armenia til 42,3 i Tyrkia. Penicilliner med utvidet spektrum var den mest brukte gruppen antibiotika i alle landene, mens smalspektret penicillin som fenoksymetylpenicillin var lite brukt (0,02 – 1,3 DDD per 1 000 innbyggere). I Tyrkia utgjorde kombinasjonspreparater med amoksicillin og betalaktamasehemmer 30,7 % av det totale forbruket.

Montenegro hadde høyest bruk av makrolider/linkosamid, som utgjorde 15,8 % av det totale antibiotikaforbruket i landet. I Aserbajdsjan ble nær halvparten av all antibiotika gitt parenteralt, mens dette kun gjaldt 2,1 % av Tyrkias totale forbruk.

– I studien påvises det store variasjoner i bruken av antibiotika og i administrasjonsformer i presumptivt sammenliknbare land. Det er oppsiktsvekkende at makrolider, som er annenhåndspreparater, utgjør en femdel av antibiotikaforbruket i noen land, og at halvparten av antibiotikaen i et land gis parenteralt, sier overlege Dag Berild ved Oslo universitetssykehus.

– Forfatterne tar opp at anslagsvis 50 % av antibiotikaen i disse landene selges uten resept og at mistillit til leger, kombinert med aggressiv markedsføring av antibiotika, kan bidra til selvmedisinering. Helsemyndighetene i de aktuelle landene bør øke innsatsen mot overforbruk og misbruk av antibiotika for å bremse fremveksten av resistente bakterier, sier han.

– Antibiotikabruken varierer også i Vest-Europa, med høyest forbruk i sør og lavest i nord. I Norge er det påvist store variasjoner i antibiotikabruken mellom sammenliknbare sykehjem og sykehus. Vi har åpenbart også et forbedringspotensial, sier Berild.

3181695

Versporten A, Bolokhovets G, Ghazaryan L et al. Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study in coordination with the WHO Regional Office for Europe. Lancet Infect Dis 2014; 14: 381 – 7. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler