Sier nei til økt alkoholtilgjengelighet

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er bekymret for konsekvensen av samfunnets alkoholforbruk og for signaleffekten som ligger i Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å utvide antall åpningsdager i Vinmonopolet.

Siden 70-tallet har alkoholforbruket i Norge økt betydelig. Økningen skyldes ikke bare at stordrikkerne drikker mer. Det drikkes også mer blant de som drikker lite eller middels mengder alkohol. Overforbruk eller misbruk av alkohol er et omfattende samfunnsproblem, og fra et medisinskfaglig ståsted mener Legeforeningen at økt alkoholtilgjengelighet gir en uheldig signaleffekt.

Departementet foreslår at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og foreslår også å åpne for salg av alkoholholdig drikke på valgdager og dager for folkeavstemning. Departementet hevder at en utvidelse av AS Vinmonopolets åpningsdager bare vil ha marginale alkoholpolitiske konsekvenser fordi salg av øl mv. fra dagligvarehandelen er tillatt disse dagene. Når det gjelder valgdagen, viser departementet til at skjenkeforbudet for brennevin på valgdager allerede er opphevet, og at det uansett omsettes alkohol på valgdagen. Det påpekes også at dagens valgordning innebærer at svært mange forhåndsstemmer.

Begrensninger i tilgjengeligheten er blant de mest effektive virkemidlene for å redusere skader fra alkoholbruk. Legeforeningen mener at man ut fra dette kunnskapsgrunnlaget bør holde fast ved «føre var»-prinsippet og ikke øke antall utsalgsdager, slik departementet foreslår. I hvilken grad en utvidelse av Vinmonopolets åpningsdager vil føre til mer alkoholsalg, er usikkert, men utvidede åpningstider vil øke alkoholtilgjengeligheten.

Les mer: www.legeforeningen.no/horinger

Anbefalte artikler