LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Kronisk utmattelsessyndrom – eller myalgisk encefalopati, som tilstanden også kalles – er en kasteløs sykdom. Ikke vet vi hvor den hører hjemme, og få vil beskjeftige seg med den

Det er så mye vi ikke vet

Legers holdninger til organdonasjon

Avsluttende behandling må være basert på tillit. Det må aldri oppstå tvil om at legens rolle er å behandle pasienten. Nevrokirurger og leger ved intensivavdelinger har ulike holdninger til organbevarende behandling hos pasienter der dødelig utgang forventes, og til om klinisk diagnostikk bør være tilstrekkelig for å stille dødsdiagnosen når organdonasjon er aktuelt. Dette går frem av en spørreskjemaundersøkelse ved norske donorsykehus.

Organdonasjon og samfunnets verdier

Legers holdninger til organdonasjon

Tilbake på kjøret

Svært mange rusmisbrukere som avbryter legemiddelassistert rehabilitering, kommer inn i ukontrollert rusmiddelbruk med høy risiko for død. Dette viser en kartlegging av 103 rusmisbrukere som avbrøt LAR-behandling i Kristiansand i perioden 1998 – 2009. Legemiddelassistert rehabilitering er fortsatt omstridt.

Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem?

Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer

Syndrom med mange organmanifestasjoner

Diagnosen ved sjeldne genetiske sykdommer bør, hvis det er mulig, bekreftes genetisk. En gal diagnose kan ha store konsekvenser. Les og lær av historien om en mann med stort hode, kjevecyster og lærevansker og som utviklet multiple basalcellekarsinomer i huden.

Mann med stort hode, lærevansker og multiple basalcellekarsinomer

Et spennende liv som lege og pilot

Kåre Thorgersen levde et omflakkende liv. Han trosset skader etter en stupeulykke som ung, studerte medisin i Tyskland og ble distriktslege på Senja. Der dro han i sykebesøk med sjøfly eller helikopter. Senere arbeidet han i flyktningleirer i Bangladesh, Malaysia, Thailand og Vietnam. Bedriftslege i Afrika var han også.

Den flygende legen

Anbefalte artikler