Åpne kontorlandskap stresser hjernen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hodepine, stress og mindre overskudd til familien. Det er hverdagen for dem som jobber i åpent kontorlandskap.

  Det viser en undersøkelse Analyse Danmark har gjort for Ugebrevet A4 (1). 60 % av de spurte opplever nedsatt konsentrasjon, 35 % sier de gjør feil i jobben, og for nesten en firedel er støyen så sjenerende at de må jobbe overtid for å få ro til å få gjort sine oppgaver.

  Ikke nødvendigvis effektivt

  Ikke nødvendigvis effektivt

  Mange bedrifter legger om fra cellekontorer til helt eller delvis åpne kontorlandskap, blant annet på grunn av dyr husleie. Konsulent Stig Rusti i Fourstep mener imidlertid at man risikerer en kostbar produktivitetsdreper.

  – Våre funn tyder på at man risikerer opp mot 30 % mindre effektivitet. Man kan kanskje halvere husleien og øke bunnlinjen, men vinningen går raskt opp i spinningen, sier han til E24 (2).

  Støy stresser hjernen

  Støy stresser hjernen

  Overlege og hjerneforsker Troels W. Kjær ved Klinisk Neurofysiologisk Klinik ved Rigshospitalet i København forklarer hvorfor støy i åpne kontorlandskap kan føre til hodepine og stress.

  – Hjernen har til oppgave å finne en mening i det vi til enhver tid hører. Når det ikke er et mønster i lyden, kaller vi det støy. Her kjemper hjernen med å finne et mønster i noen lydinntrykk som ikke er relevante eller gir en dypere mening. Og når hjernen ikke klarer dette, blir den stresset, sier han til Ugebrevet A4 (3).

  Kjær mener det over tid ikke er bra for kroppen å sitte i slik støy. – Det å sitte i åpent kontorlandskap, hvor hjernen hele tiden prøver å finne mønster i støyen, gjør at man får altfor stor påvirkning av stresshormoner. Det er det som kjennetegner folk med posttraumatisk stress og kronisk tretthetssyndrom, sier Kjær.

  Fleksible kontorer er best

  Fleksible kontorer er best

  Christina Bodin Danielsson, arkitekt og kontorforsker ved Stressforskningsinstitutet ved Stockholms universitet, har skrevet doktoravhandling om kontordesign, helse og jobbtilfredshet (4). Danielsson sier til bladet Personal och Ledarskap at før man innfører åpent kontorlandskap, bør medarbeiderne intervjues om sine virkelige behov ut fra sine arbeidsoppgaver. Avhandlingen hennes viser at fleksible kontorer er best for helse og velvære. Som nummer to kommer cellekontorer, mens tradisjonelle kontorlandskap med 10 – 24 personer kommer dårligst ut.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media