Ernæring, molekyler og forebygging av hjerte- og karsykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Maulik, Nilanjana

  Cardiovascular diseases

  Nutritional and therapeutic interventions. 586 s, tab, ill. London: CRC Press, 2013. Pris GBP 93

  ISBN 978-1-4398-8200-9

  Bokens hovedredaktør er indisk, men arbeider i USA. Hun og hennes 72 medforfattere har ønsket å samle dagens kunnskap om mulighetene for å manipulere hjertets molekyler og biokjemi ved hjelp av kosthold og kosttilskudd. Boken handler med andre ord ikke om sykdommer og ikke om terapi i form av medikamenter, kirurgi eller kateterintervensjon. Dens budskap er at det kanskje finnes alternativer til alt dette, særlig for forebygging, i form av mer globalt tilgjengelige og konvensjonelle midler.

  Forfatterlisten har et asiatisk-amerikansk preg: 31 er fra USA, de fleste med asiatiske navn, 13 er fra India, 5 fra Kina og bare 7 fra Europa. Boken er velredigert og ryddig. Den starter med et elementært kapittel om epidemiologi, og dessverre starter nesten alle de øvrige 30 kapitlene med å gjenta deler av dette. Referansene er meget fullstendige, nesten «hypertrofiske», idet 161 av de 586 sidene er referanser. Til gjengjeld er indeks meget sparsommelig, hvilket er beklagelig for et slikt referanseverk.

  Det er kapitler om alle typer kosthold og tilskudd, som vitaminer, linfrø, hvitløk og kurkumin, men ikke om fisk. I tillegg kan vi lese om yoga, trening og alkohol. Nesten alle de omtalte faktorene virker tilsynelatende antioksidativt, og teorien om de skadelige frie oksygenradikalene gjentas til kjedsommelighet. Det er liten åpning for at det kanskje kan være både for lite og for mye oksidasjon, og at det ikke er lett å si når det ene eller det andre er best.

  De metabolske detaljene i boken ligger utenfor mitt kompetanseområde. Konklusjonene når det gjelder de kliniske konsekvensene, er imidlertid beskjedne og avbalanserte. Nesten alle kapitlene slutter med et ønske om kontrollerte studier på dette feltet.

  Det er få henvisninger til norske kilder. Flere refererer imidlertid til vår NORVIT-studie av effekten av vitamin B på pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt. Hypotesen om betydningen av å senke homocysteinnivået med folinsyre dukker likevel opp gjentatte ganger. Det virker urimelig at de som formulerer slike hypoteser, ikke endrer fremstillingen når store kliniske forsøk viser at dette ikke fungerer.

  Siden boken stort sett handler om udokumenterte muligheter for forebygging og behandling, egner den seg nok først og fremst for forskere innen patofysiologi, epidemiologi og klinikk som ønsker ideer til nye forsøk, særlig store kontrollerte intervensjoner. Her er mange ukjente muligheter og gode ideer. Først og fremst hører den hjemme som et referanseverk i laboratoriet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media