De upopulære realitetene

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

NRKs journalister har gjennomgått drapssaker for de siste ti år og funnet ut at mer enn halvparten av gjerningsmennene var ruset på alkohol og andre stoffer. Deretter har de snakket med rusforskere, som slår fast at mange drap kunne vært unngått hvis gjerningsmennene ikke hadde ruset seg. Ja, naturligvis, men hvordan? Ekspertene NRK har snakket med, peker på tidlig intervensjon i familier med rusproblematikk og bedre samarbeid mellom rusomsorg og psykiatri.

Individuelle tiltak rettet mot enkeltmennesker med problemer er et gode. Men ikke hvis rus dermed gjøres til et individuelt problem. Over 90 % av oss drikker alkohol. Den upopulære realiteten er at det som virkelig monner når det gjelder å begrense de negative virkningene – inkludert alvorlige hendelser som drap – er å gjøre rusmidler mindre tilgjengelig for oss alle.

Anbefalte artikler