Meld heller en gang for mye enn en gang for lite!

Hanne Støre Valeur Om forfatteren
Artikkel

Statens legemiddelverk mottok 2 930 meldinger om bivirkninger av legemidler i 2013.

Leger har plikt til å rapportere dødelige og livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, og uventede eller nye bivirkninger ved bruk av legemidler. Man bør også melde alle bivirkninger av nye legemidler og av legemidler under særlig overvåking, reaksjoner på grunn av overdosering eller feil bruk av reseptfrie legemidler, samt bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte.

I 2013 mottok Legemiddelverket 2 930 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter (1). Litt over halvparten av meldingene kom fra leger. Leger har den beste medisinske forståelsen av pasientens legemiddelbruk og helsetilstand og er derfor nærmest til å melde bivirkninger.

De siste årene har andelen meldinger fra helsepersonell via legemiddelindustrien økt, men dette er en trend man ønsker å snu, slik at bivirkningsmeldingene i stedet kommer direkte fra helsepersonell. Da er det mulig for bivirkningssentrene å følge opp og sørge for at meldingene blir fullstendige. Derfor oppfordres leger og annet helsepersonell til å melde bivirkninger ved å sende inn meldeskjema direkte til Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS), eller til Folkehelseinstituttet dersom det gjelder vaksiner, heller enn å gå veien om legemiddelprodusentene. Du finner mer informasjon og meldeskjema på Legemiddelverkets nettsider www.legemiddelverket.no.

Anbefalte artikler