Om kvalitetsarbeid

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Målet må være at kvalitets- og forbedringsarbeid blir like vanlig som at vi pusser tennene. Derfor må vi kreve at dette prioriteres over alt.

  Ved Nordlandssykehuset i Bodø øremerket man for få siden en liten pengesum til kvalitets- og forbedringsarbeid. Noen få leger og sykepleiere ble headhuntet til arbeidet. De har jobbet på, vært rundt på avdelingene og undervist, og de har fått resultater: Bodø sykehus leverer stadig bedre kvalitet. De som har hatt ansvar for dette har lært én viktig ting: Alle ansatte må kunne en god del om akkurat dette for at det virkelig skal begynne å svinge.

  Dette passer overens med følgende utsagn: «Doctors have two jobs, one is to do their work, the other is to improve their work». Utsagnet er hentet fra et innlegg på den årlige kvalitets- og pasientsikkerhetskonferansen i USA. Konferansen samler 6 000 leger, sykepleiere og andre. Jeg testet setningen på en kollega. Hun mente den gir mening, og var enig i at begge disse delene av jobben har stor betydning og at de henger tett sammen.

  Forbedringsarbeid har utviklet seg til et eget felt med teorier og modeller. Hovedtesen er at rammene, strukturene og kulturen vi jobber i påvirker resultatene i like stor grad som den enkeltes fagkunnskap. Tar man dette inn over seg og er enig, blir det maktpåliggende å skape de rette strukturene og holdningene. Ideelt sett bør derfor lederne være de første som øker sin innsikt i metodene for kontinuerlig forbedringsarbeid. Så må de sørge for at metodene innføres overalt, og at ansatte forstår hvorfor det er viktig. Forståelse kommer av seg selv når man kan se målbare effekter.

  Legeforeningens syn er at kvalitetsarbeid har blitt hengende etter på grunn av for ensidig økonomisk fokus. Det var også grunnen til at Legens rolle i kvalitetsarbeid var et av temaene på årets landsstyremøte. Vi hadde en viktig debatt som viste tydelig hvilken viktig forutsetning det er å føle seg trygg på at alt ligger til rette for at en kan gjøre en god jobb. Det er ikke alltid sånn, og for et års tid siden sa en god kollega til meg: – Hege, vi er så slitne av å levere for dårlig kvalitet.

  Målet må være at kvalitets- og forbedringsarbeid blir like vanlig som at vi pusser tennene. Vi kjøper nye og bedre tannbørster, men vi stiller ikke spørsmål ved om tennene skal pusses. Det er tre minutter morgen og kveld uansett, prosedyren er automatisert og krever derfor lite energi.

  Forbedringsarbeid er like viktig for helsetjenesten som den daglige tannpleien er for hver og en av oss. Derfor må vi kreve at dette prioriteres over alt, og at fine ord blir til handling selv om dette krever noe tid og penger. Både tiden og pengene vil bli spart inn igjen i neste runde. Bodø er et foregangssykehus på dette området og et eksempel til etterfølgelse. De fortjener honnør for det de har fått til.

  Legeforeningens kvalitetshefte hvor forskjellige forbedringsmetoder står beskrevet på en kortfattet og oversiktlig måte finner du her: http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Kvalitet/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media