Ikke treffende om osteoporose

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stovall, Dale W.

  Osteoporosis

  Diagnosis and management. 278 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 80

  ISBN 978-1-119-96891-7

  Redaktøren opplyser i forordet at målgruppen er leger i førstelinjetjenesten. Han har samlet er bredt panel av internasjonale eksperter, hvorav to norske, som har bidratt med hvert sitt kapittel. Inndelingen er tradisjonell, med 17 kapitler om epidemiologi, patofysiologi, diagnostikk og terapi ved osteoporose. Kapitlenes kvalitet og form varierer, men alle er informative, stort sett lettleste og bra oppdaterte. Referanselistene er generelt gode. Selv hadde jeg spesiell glede av kapitlene om beinremodellering, risikovurdering for beinbrudd, andre medikamenter enn glukokortikoider som årsak til osteoporose og om etterlevelsesproblemer i osteoporosebehandlingen. De ulike behandlingsalternativene for osteoporose omtales grundig, og man finner egne kapitler om glukokortikoidindusert osteoporose, osteoporose hos menn og om potensielle fremtidige behandlinger. Alle illustrasjoner er skjematiske og uten farger.

  Jeg er usikker på om redaktøren treffer sitt publikum. I alle kapitlene formidles kunnskap som nok er mer myntet på spesialisten enn selv den engasjerte primærlege. Den noe knappe bruken av illustrasjoner og tabeller gir noen av kapitlene et heller monotont preg som påvirker både leselysten og oversikten. Når mer lettlest og komprimert informasjon kan hentes ned fra hjemmesidene til internasjonale og nasjonale osteoporoseforeninger og fra andre oversiktsartikler, vil nok primærleger heller benytte disse for å skaffe seg relevant og oppdatert informasjon om osteoporose. For spesialisten eller spesialister in spe er boken trolig for liten. For disse anbefales Primer of metabolic bone disease utgitt av American Society of Bone and Mineral Research.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media