Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitteet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Jan Magnus Fredheim, ph.d. Obstructive sleep apnea in severely obese subjects. Diagnosis, association with glucose intolerance and the effect of surgical and non-surgical weight loss. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2014.

Bedømmelseskomité: Bjørn Bjorvatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Sverre Lehmann, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og Harriet Akre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jøran Hjelmesæth og Torbjørn Omland.

Marianne Brodtkorb, ph.d. Integrative genomic and clinical analysis of follicular lymphoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2014.

Bedømmelseskomité: Daphne de Jong, Department of Pathology, VU University Medical Center, Amsterdam, Nederland, Bjørn Tore Gjertsen, Seksjon for hematologi, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Per Morten Sandset, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erlend Bremertun Smeland, Jan Delabie og Harald Holte.

Marianne Aarstad Merok, ph.d. Genetic and clinical prognostic markers for colorectal cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.5. 2014.

Bedømmelseskomité: Helgi Birgisson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige, Olav Dahl, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, og Annetine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Arild Nesbakken og Ragnhild A. Lothe.

Hedin Jeffri Jacobsen, ph.d. Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass – improving treatment with fast-track methodology. A longitudinal clinical survey and experimental study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.5. 2014.

Bedømmelseskomité: Mikael Wirén, Vrinnevissjukhuset, Norrköping, Sverige, Peter Funch-Jensen, Aarhus Universitet, Danmark, og Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Hjørtur Gislason og Johan Ræder.

Morten Hagness, ph.d. Liver transplantation for colorectal liver metastases – clinical and immunological considerations. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.5. 2014.

Bedømmelseskomité: René Adam, Faculty of Medicine, Paris-Sud University, Villejuif, Frankrike, Charles Rosen, Department of General Surgery, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN, USA, og Johanna Olweus, Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Svein Dueland, Einar Martin Aandahl, Kjetil Taskén og Pål-Dag Line.

Line Sletner, ph.d. Neonatal body composition. A life course approach to ethnic and socioeconomic differences in health. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.5. 2014.

Bedømmelseskomité: Johan Eriksson, Department of General Practice and Primary Health Care, University of Helsinki, Finland, Robert Bjerknes, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, og Bettina Kulle Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Britt Nakstad, Anne Karen Jenum, Siri Vangen og Kåre Birkeland.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Kristian Eeg Storli, ph.d. The prognostic impact of radical laparoscopic surgical treatment of colon cancer. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 9.4. 2014.

Bedømmelseskomité: Torbjørn Holm, Karolinska Universitetssjukhuset, Lund, Sverige, Arild Nesbakken, Universitetet i Oslo, og Asgaut Viste, Universitetet i Bergen.

Veileder: Karl Søndenaa.

Anbefalte artikler