Å (over)leve med kløe

Jon Anders Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Yosipovitch, Gil

Kwatra, Shawn G.

Living with itch

A patient’s guide. 129 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 17

ISBN 978-1-4214-1233-7

Kløe kan være like plagsomt som smerte. Pasienters egne beskrivelser av å leve med en kronisk kløende hudsykdom får en sentral plass i denne boken. Interessant er det at pasienter, i tillegg til å ha en generelt nedsatt livskvalitet opplever kløe som skamfullt, barnslig og umodent, kanskje fordi å klore og klø seg på huden kan oppfattes som tegn på nedsatt selvkontroll.

Innledningsvis beskrives kløemediatorer, -reseptorer og kløetransmisjon fra sensoriske nerver i epidermis til sentralnervesystemet. I del 2 er mange ulike kløende hudsykdommer beskrevet med ledsagende pasienthistorier. Atopisk eksem, psoriasis, urticaria og hudlymfom får størst plass, mens f.eks. nevropatisk kløe og kløe assosiert med lever- og nyresykdom blir omtalt summarisk. Problemet med denne delen er at hver pasient – som vanligvis bare har én kløende sykdom – får relativt lite kunnskap om «sin» sykdom. Det vil sannsynligvis være raskere, billigere og bedre for pasienter å finne relevant informasjon på nettet.

Siste del er om behandling av kløe. Her er det gode praktiske råd. En del av håndkjøpspreparatene er ikke tilgjengelig eller har andre navn i Norge. En del ikke-godkjente eller eksperimentelle terapier omtales, f.eks. opioidet nalfurafine eller substans-P-agonisten aprepitant. Ved å inkludere slike preparater i behandlingsalgoritmen vil forfatterne kanskje vise at vi har dyp forståelse av kløemekanismer og at nye medisiner stadig utvikles. På den annen side, det er svært sjelden disse behandlingsmulighetene er aktuelle for leserne av denne boken.

I Norge har denne boken begrenset interesse. Den kan leses av pasienter som ønsker en oppdatert, pedagogisk og illustrert fremstilling av kløemekanismer og kløebehandling på engelsk. Pasienters egne beskrivelser er gode og kan også leses av fagpersoner. I Norge vil pasienter med atopisk eksem heller ha nytte av nettsiden www.eksemskolen.no.

Anbefalte artikler