Nytt om navn

Artikkel

Øystein Vatne

er blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje. Vatne, som er overlege ved Førde sentralsjukehus, har fungert somambulerende hudlege i Sogn og Fjordane i en årrekke. Han har også hatt lederoppgaver ved Førde sentralsjukehus. (Helse Førde)

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

er utnevnt til nestleder i det nye styret på Akershus universitetssykehus. Hun var også styremedlem i det forrige styret. Bjørneboe, som er universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo og professor II, er utdannet lege og kandidat i helseadministrasjon. (Uniforum)

Øystein Mæland

tiltrådte som ny administrerende direktør på Akershus universitetssykehus 12. mai. Mæland, som er spesialist

i psykiatri, har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet siden august 2013. Tidligere har han blant annet vært politidirektør, og han var sjef for Politidirektoratet under terroraksjonene

i Oslo og på Utøya i 2011.

Jens Petter Rønning

fullførte sine medisinstudier i Polen våren 2013. Han trives nå i sitt arbeid som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand. I september går han videre til medisinsk avdeling, der han blir i seks måneder.

Halfdan Kierulf

er nevrolog og fylte nylig 70 år. I mars stilte han ut sine malerier under «Nevrodagene», som er Norsk nevrologisk forenings årlige fagdager. Han ble også valgt til æresmedlem i foreningen.

Ole Kristian Losby

er turnuslege og medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening. I april utfordret han helseministeren på om legers ytringsfrihet er godt nok ivaretatt, i Søndagsavisa, NRK P2 (http://radio.nrk.no/serie/soendagsavisa#t=5m57s).

Paul Jostein Lereim

er blitt tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Lereim er professor i ortopedi og regnes som en pioner innen hofte- og kneprotesekirurgi i Norge. (www.kongehuset.no)

Anbefalte artikler