Posttraumatisk stress etter fødsel

Malin Eberhard-Gran, Susan Garthus-Niegel Om forfatterne
Artikkel

Kvinnens subjektive opplevelse av fødselen betyr mer for eventuell utvikling av posttraumatisk stressyndrom enn obstetriske komplikasjoner.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix/Samfoto

Rundt en tredel av alle kvinner opplever det å føde som traumatisk, og opptil 6 % oppfyller kriteriene for diagnosen posttraumatisk stressyndrom i forbindelse med fødselen. Slike fødselsrelaterte traumer er en stor belastning og fører ofte til at kvinnen unngår å bli gravid på ny. Vi har nylig undersøkt hvilke faktorer som har størst betydning for utvikling av posttraumatisk stress etter fødsel (1, 2).

Undersøkelsen omfattet nærmere 2 000 kvinner som fødte på Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus. De fylte ut spørreskjemaer under graviditeten, på barselavdelingen og åtte uker etter fødselen. I tillegg ble det innhentet opplysninger fra sykehusets fødejournaler.

Kvinnens subjektive fødselsopplevelse, det vil si hvordan hun selv opplevde fødselen, hadde avgjørende betydning for om hun utviklet posttraumatisk stress eller ikke. Denne opplevelsen hadde mye større betydning enn eventuelle obstetriske komplikasjoner. De objektive hendelsene hadde likevel en viss sammenheng med posttraumatisk stress, ved at slike hendelser kunne påvirke den subjektive fødselsopplevelsen, men den subjektive fortolkningen av fødselsopplevelsen var ikke alltid i samsvar med faktiske obstetriske hendelser.

Obstetriske komplikasjoner kan ikke alltid unngås, men en bedre forståelse av betydningen av kvinnens subjektive fødselsopplevelse kan gi nye muligheter for å forebygge posttraumatisk stress. Å føle trygghet er en forutsetning for en god fødselsopplevelse, men dette krever god oppfølging og riktig informasjon. Vi mener at nedskjæringer og nedbemanning ved fødeinstitusjoner potensielt kan føre til økt risiko for posttraumatisk stress etter fødsel.

Anbefalte artikler