m2014/23★24
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media