Krever krafttak for moderne IKT-løsning

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen i oktober.

– Funnene i undersøkelsen stemmer med vår virkelighetsoppfatning og med alle tilbakemeldingene vi får fra legene. Myndighetene må sette sterkere krav til leverandørenes løsninger og bidra til finansiering av utviklingsarbeidet hos leverandøren og brukerne, sier leder for Legeforeningens IT-utvalg og delegasjonsleder Kjartan Olafsson.

Bakgrunnen for høringen var Riksrevisjonens rapport om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. I rapporten avdekker Riksrevisjonen at meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor fortsatt kjennetegnes ved mye bruk av papir. Den dokumenterer også klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging og styring i arbeidet med meldingsutveksling i helsesektoren. Olafsson fortalte komiteen at det er mye å lære fra implementeringen av e-resept.

– Her ble det valgt en annen tilnærming: involvering av brukere, tettere arbeid med leverandører og tilstrekkelig finansiering. Her fikk vi full utbredelse, med unntak av de regionale helseforetakene. Heldigvis er de i ferd med å komme etter, sa Olafsson.

Legeforeningens understreket at det er avgjørende å bedre dagens løsninger samtidig som man utvikler nye for fremtiden.

– Vi må både bygge fremtidens løsninger samtidig som vi fullfører dagens prosjekter. Et krafttak på dagens aldrende teknologiske plattform er helt nødvendig. Dette forutsetter også en sterkere økonomisk satsning, konkluderte Olafsson.

Les mer: legeforeningen.no/Nyheter/2014/Krever-krafttak-IKT/

I tillegg til Kjartan Olafsson, representerte Petter Hurlen og Jan Emil Kristoffersen Legeforeningen i høringen.

Anbefalte artikler