LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Land i rask utvikling har muligheten til å tenke helt nytt om helsetjenester – og gjør det. Tør vi lære av dem?

Froskehopp

Tablettinntak med følger

Det er ikke nok å ordinere legemidler til eldre syke – legen må også vurdere om pasienten evner å gjennomføre behandlingen. Svekket syn, hørsel, kognisjon og finmotorikk kan føre til alvorlige komplikasjoner. Les og lær av historien om en kvinne i 90-årene med akutt peritonitt.

I trygge hender?

En kvinne i 90-årene med akutt peritonitt

Personlighetsforstyrrelser i avtalepraksis

Avtalepraksis i psykiatri gir gode muligheter for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Varighet og intensitet i behandlingen kan fortløpende tilpasses behovet. Rus og utagerende atferd kompliserer. Dette viser erfaringer fra Oslo.

Personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis

Pasienter med personlighetsforstyrrelse i avtalepraksis

Morfin ved akutt lungeødem

Morfin har lenge vært brukt i behandlingen av akutt lungeødem, men det finnes ingen dokumentasjon for at slik behandling bedrer prognosen. Tvert imot tyder noen studier på at bruk av morfin gir økt dødelighet. Nytte og risiko av morfin kan bare avklares med gode kliniske forsøk.

Morfin i behandlingen av akutt lungeødem

Juletid er lesetid

Vi anmelder bøker om hvordan det er å ha anti-NMDA-reseptor-encefalitt og om hvordan juks og bedrag preger oss alle, om 200 år med legeutdanning i Oslo, syke mannfolk, tobakkens kulturhistorie, alkoholiserte forfattere og psykiatriens identitetskrise. Les også om legeliv i tre generasjoner, malariabehandling av syfilis og hvordan personer med epilepsi er blitt oppfattet gjennom tidene: onde, hellige eller gale.

Lepralegen som satte spor etter seg

Når hjernen svikter

Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanninga

Om løgn og bedrag

200 års medisinerutdanning

Ujevnt om menn med problemer

På vinnersporet igjen

Ujevne historier fra røykekulturen

Historie eller historieforvrengning?

Om presidenters helse

Hjernen som bestillingsverk?

Plutselig penis

Å dikte er å lyve – særlig når dikteren er alkoholiker

Kultur og helse: «How America got physical»

Psykiatriens identitetskrise

Knapt for den interesserte leser

Historien om medisinsk biokjemi

Anbefalte artikler